wtorek, 22 grudnia 2009

Ostateczne uderzenie?Stany Zjednoczone są gotowe na zwiększenie liczby frontów w wojnie z terroryzmem. Admirał Mike Mullen oświadczył wczoraj, że wojsko pod jego dowództwem jest gotowe do ataku na Iran, jeśli tylko prezydent Barack Obama wyda taki rozkaz – informuje serwis hamsayeh.net.

W ostatnim czasie coraz bardziej zarysowuje się wizja Rządu Światowego.

Jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rządu Światowego uważana była powszechnie za teorie spiskową, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wątpliwości, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestią czasu. a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost - patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rząd Światowy jako odpowiedź na kryzys gospodarczy...

Brzmi to szczególnie niepokojąco, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obecnie przez świat przetacza się kolejna po kryzysie gospodarczym, budząca wątpliwości co do swojej przypadkowości, globalna "katastrofa" czyli pandemia grypy AH1N1.

Do tego dochodzi wyraźnie zaostrzająca się sytuacja w okół Iranu, która również przyspieszyła w ostatnim czasie,a która obok strachu przed globalnym kryzysem, grypą czy zmianami klimatycznymi dorzuca jeszcze groźbę wojny nuklearnej ( główny argument za powstrzymaniem Iranu ).

Można odnieść wrażenie, że proces zastraszenia społeczeństwa światowego rusza pełną parą, aby tym bardziej wykazać potrzebę utworzenia światowego kierownictwa jako wademekum na te wszystkie problemy ( tak jak już na pewno miało to miejsce w związku z kryzysem gospodarczym ).

Co więcej jeśli przeanalizujemy główne warunki potrzebne do rozpoczęcia biblijnej apokalipsy, to w normalnych warunkach do ich wypełnienia, potrzeba max 15-20 lat. ( chyba że nastąpiło by przyspieszenie tworzenia się Rządu Światowego np w wyniku pandemii wirusa, kolejnej fali kryzysu czy znaczącej eskalacji napięcia na bliskim wschodzie - np użycie pierwszy raz od 60 lat broni jądrowej ).

Ponad to ewentualny konflikt, wpisuje się obok pozostałych procesów, które można rozpatrywać w kategoriach znaków końca, jako pretekst do zawarcia tzw fałszywego pokoju, przez osobę, która później stanie na czele światowego rządu. Może również umożliwić proces odbudowy Świątyni Żydowskiej, co jest kolejnym warunkiem rozpoczęcia ostatniego kresu w dziejach ludzkości.

Główne warunki rozpoczęcia apokalipsy to:

1. Powstanie globalnej władzy - Wszystko zmierza do powstania rządu światowego , czyli apokaliptycznej bestii, "i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem".

Co ciekawe większość Światowych instytucji , funkcjonuje według zasad opisanych w apokalipsie. Po pierwsze tworzą je prezydenci/ premierzy poszczególnych krajów - "I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza mającą dziesięć rogów (...) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę JAKBY KRÓLOWIE ( prezydenci/ premierzy? ) na JEDNĄ GODZINĘ ( kadencja? ) wraz z Bestią.", a po drugie: sami wybierają swoich przewodniczących - "i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią".

Ostatni cytat świadczy o tym, że "jakby królowie", oddadzą władzę bestii dobrowolnie ( na zasadzie wyboru przewodniczącego danego ugrupowania ) oraz,że "władca" będzie wybrany jedynie przez wąską grupę "10" prezydentów/ premierów z całkowitym pominięciem społeczeństw świata ( czyli nie będzie wybrany w wyborach powszechnych ). Jest to zgodne z zasadami wybierania przewodniczących Światowych instytucji, jak ONZ czy od 1 grudnia UE - w traktacie lizbońskim czytamy "5. Rada Europejska wybiera swojego PRZEWODNICZĄCEGO większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku;".

na razie "jakby królów" jest 27, ale od 2014 będzie już tylko 18 (według zasady 2/3 ), wiec jest duża szansa że kolejnym krokiem będzie 1/3, co przy wejściu do unii jeszcze 2-3 krajów, a mniej więcej tyle jest chętnych da 10...

Warto dodać, że jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rządu Światowego uważana była powszechnie za teorie spiskową, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wątpliwości, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestią czasu, a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost - patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rząd Światowy jako odpowiedź na kryzys gospodarczy...

Na utworzenie Rządu Światowego, w zależności czy będzie on ewoluował z UE, G-20, ONZ czy też powstanie w wyniku połączenia Unii poszczególnych kontynentów ( najmniej prawdopodobne ) , potrzeba jakieś 10-15 lat. Jednak niezależnie od scenariusza, który będzie towarzyszył jego tworzeniu, samo powstanie globalnej władzy, czy się to komuś podoba czy nie, jest jednym z głównych znaków apokalipsy i jeszcze nigdy w historii świata żadne podobne zdarzenie nie miało miejsca - pierwszy raz ma ono szanse zaistnieć dopiero dziś, jako rząd światowy.

2. Pojawienie się "władcy" ziemi - mało prawdopodobne, aby po uformowaniu się rządu światowego, nie wyłonił on swojego przewodniczącego/ prezydenta, co oznacza że po jego powstaniu, wyłonienie "władcy" będzie tylko kwestią czasu.

Ponad to, w UE właśnie powstały dwa urzędy które mogą odegrać tu istotna role tj "prezydenta" oraz "wielkiego przedstawiciela" który będzie zajmować się dyplomacją. Obie posady stwarzają realną szanse na wypełnienie się proroctwa dotyczącego zawarcia przez "władce" 7 letniego, fałszywego pokoju pomiędzy jego mocarstwem, Izraelem i krajami na bliskim wschodzie ( "Będzie zwyciężał i jako fałszywy [książę pokoju] zawrze pokój z wieloma na 7 lat" ), co wynika z zaangażowania UE we wszelkie napięcia w tym rejonie świata i długą historie prowadzenia tam rokowań pokojowych. Co ciekawe UE działa właśnie według 7-letnich okresów czasu planowania.

W zależności od pkt 1 potrzeba na to około 10-15 lat

Ale niezależnie od tego, podobnie jak w przypadku punktu pierwszego, nigdy od czasów spisania apokalipsy nic podobnego nie miło miejsca, a ma szanse zrealizować się, w najbliższych latach.

3. Istnienie i odbudowa Izraela - Warunki takie jak istnienie i odbudowa Izraela zostały spełnione w 1948/68 do około roku 2000 ( największe prace związane z odbudową ). Jeszcze 50 lat temu Izrael był pustynią. Dziś zgodnie z tekstami z przed 3 tys lat odzyskał niepodległość, został odbudowany i stał się jedynym zielonym skrawkiem ziemi w regionie.

"Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi" oraz

"I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń."

Teraz zostaje tylko aby utwierdził się w tym, że jest bezpieczny, zgodnie ze słowami "Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą", co nastąpi prawdopodobnie po otrzymaniu gwarancji od bestii ( czytaj rządu światowego/UE ) po podpisaniu pokoju.

4. Głoszenie ewangelii wszystkim narodom. Dzieki TV, radiu, internetowi i sieci satelitów ten punkt, pierwszy raz w historii, staje się faktem.

`I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec'

Warto dodać, że był to główny znak końca podany przez Chrystusa apostołom, gdyż jako jedyny ( inne to wojny, głód, trzęsienia ziemi ) jest zdarzeniem jednorazowym - niepowtarzalnym. Tylko raz ewangelia może zacząć być głoszona wszystkim i właśnie teraz to się dzieje

Można powiedzieć, ze jest spełniany obecnie - max 10 lat.

5. Odbudowa Świątyni Żydowskiej - jest to najtrudniejszy do określenia punkt ze względów politycznych. Faktem jest jednak, że w Izraelu istnieje silny ruch na rzecz odbudowy Świątyni, a jeszcze 60 lat temu nie było w ogóle o tym mowy. Istotnym czynnikiem może być tu, dążenie Iranu do uzyskania bomby atomowej, na co raczej Izrael nie pozwoli. Nie jest to wiec punkt jednoznaczny, nie mniej jednak jeszcze nigdy od czasów zburzenia drugiej świątyni ,aż do czasów obecnych nie miał szans na realizacje.

6. Warunki do zaistnienie wielkiego ucisku - Prawa jednostki są ograniczane na rzecz służb bezpieczeństwa, obywatele są coraz bardziej kontrolowani, zwiększają się możliwości technologiczne w tym zakresie ( patrz: miniaturyzacja, monitoring, satelity, namierzanie i podsłuchiwanie telefonów, systemy rozpoznawania twarzy, chipy w dowodach, odciski palców i biometryczne zdjęcia twarzy w dokumentach ), czyli narzędzia które posłużą do podporządkowania sobie ludzkości i zaprowadzenia terroru po zakończeniu okresu fałszywego pokoju.

W tym roku w Polsce zaczęły obowiązywać paszporty z odciskami palców, a w przyszłym roku będziemy mieli nowe dowody zawierające chipy elektroniczne do których w każdej chwili, będzie można dograć dodatkowe informacje o właścicielu ( np: odciski palców czy biometryczny obraz twarzy, który umożliwia między innymi rozpoznanie osoby, przy pomocy kamery bez udziału operatora ). Od 13 kwietnia obowiązuje również unijna dyrektywa nakazująca rejestrowanie wszystkich wysyłanych e-maili oraz rozmów przy pomocy programów takich jak skype ( dane są przechowywane przez 12 miesięcy ) . Jest to kolejny krok kontroli e-maili po wprowadzeniu uregulować pozwalających na ich sprawdzanie przez systemy służb specjalnych. Ponad to UE pracuje obecnie nad projektem w ramach którego rejestrowane i archiwizowane będą nie tylko e-maile ale również wszystkie połączania telefoniczne oraz smsy, a także dokładne lokalizacje dzwoniącego w chwili trwania połączenia. Obecnie wszystkie te dane można sprawdzić jeżeli wcześniej dane służby wystąpiły o odpowiednie nakazy. Nowy system sprawi, że będzie można sprawdzić dowolne rozmowy, smsy oraz e-maile, a także miejsce pobytu wszystkich obywateli na przynajmniej 2 lata wstecz. Polski rząd stoi tymczasem na stanowisku, że powyższe rozwiązania nie stanowią zagrożenia dla wolności jednostki, a jeśli ktoś tak twierdzi to znaczy, że broni interesów firm telekomunikacyjnych.

"Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota"

"Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat"

Warunki te są praktycznie gotowe.

7. Zaczipowanie ludzi i wyparcie transakcji gotówkowych - Jeśli chodzi o chipy to potrzeba około 10 lat. W przypadku odejścia od transakcji gotówkowych to według raportu KE z 2007 roku potrzeba 15 lat. Dodam że unia realizuje programy w tym kierunku ( w ramach jednego z nich będziemy mieli nowe dowody w 2011 z chipem, dzięki któremu w każdej chwili będzie można dograć dodatkowe dane jak odcisk palca, obraz twarzy czy siatkówka oka)

Technologia chipów połączona z odejściem od płatności gotówka, umożliwi całkowitą kontrole nad każdym człowiekiem, którego obejmie system oraz całkowitą eliminacje opozycji - czyli stanie się ono głównym narzędziem, zniewolenia i terroru. O tym, że opisanym w Biblii "znakiem bestii" jest właśnie chip, świadczy kilka cech charakterystycznych dla obydwu przedmiotów. Są to:

- aspekt finansowy - główna cecha znaku bestii oraz chipa - "że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia"

- aspekt fizyczny - jedno i drugie są rzeczami fizycznymi o czym świadczy umiejscowienie w konkretnych miejscach ciała - "otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło"

- aspekt trzeci to właśnie te miejsca - w obu przypadkach są takie same - opisane w apokalipsie miejsca są najlepszymi do umieszczenia czipów, ze względu na ich zasilanie.

- aspekt czwarty to powszechność - "sprawia, że WSZYSCY: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię" - wprowadzenie systemu bezgotówkowego opartego na chipach nie jest możliwe jeśli system ten nie był by powszechny

Warto też dodać że w przypadku tego punktu, podobnie jak w przypadku wszystkich wyżej wymienionych, nigdy w historii świata, nie istniała żadna forma znamienia/ znaku którym oznaczeni zostali by wszyscy ludzie lub choćby mieszkańcy jednego kraju/ regionu i który w sposób bezpośredni decydował by o możliwości dokonywania przez te osoby kupna/ sprzedaży. Pierwszy raz w historii, taka możliwość powstanie dzięki połączeni technologi chipów z globalna siecią www. Istotny możne tu być również fakt, że w języku hebrajskim litera W odpowiada liczbie 6, co daje nam WWW = 666 ).

8. Globalny pokój ( fałszywy pokój ) - Fałszywy pokój jest głównym elementem zwiedzenia ludzkości przez władce i będzie podpisany między Izraelem, mocarstwem antychrysta oraz krajami na bliskim wschodzie. Nie wykluczone że istotnym czynnikiem będzie tu podobnie jak w pkt 5, spór Izrael - Iran.

Można powiedzieć ze jest to swojego rodzaju alternatywa wobec królestwa Bożego ale bez Boga. Identyczna idea towarzyszy wizji utworzenia Rządu Światowego. Głowne cechy dla których ma powstać to: pokój, bezpieczeństwo, demokracja i dobrobyt czyli wszystko to o czym ludzie marzą od setek lat. Pierwszy raz w historii świata idee wydają się mieć szanse realizacji dzięki światowemu rządowi ...

Jeśli jednak przyjrzymy się głównym inicjatorom tego przedsięwzięcia, dla którego pewnego rodzaju protoplastą jest UE, i zobaczymy w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje i realizuje swoje cele ( patrz: przeforsowanie konstytucji europejskiej po serii kłamstw i manipulacji, odmowy organizowania referendów czy wręcz ich ignorowanie gdy już zostały zorganizowane, centralnie planowana gospodarka czy stosunek do osób o innych poglądach ) widzimy że główne hasła jak: demokracja, wolność słowa czy tolerancja są fikcją, a głównym wyznacznikiem wszelkich działań jest poprawność polityczna, w coraz większym stopniu zastępująca logikę.

Sytuacja taka stwarza podwaliny pod system rządów opisanych w apokalipsie, oraz wychodzi na przeciw informacji że "władca" obejmie władze dzięki kłamstwom.

POWYŻSZE WSKAZUJE NA KILKA WNIOSKÓW:

1. Po pierwsze: wszystkie główne warunki apokalipsy, opisane w Biblii wypełniają się na naszych oczach i prawdopodobnie w ciągu maksymalnie 15 - 20 lat ( jeśli z jakiś powodów tworzenie się światowego rządu nie zostanie przyśpieszone ) zostaną spełnione całkowicie.

2. Po drugie: ŻADEN z wyżej wymienionych warunków, nie miał miejsce, NIGDY WCZEŚNIEJ w historii od czasów spisania apokalipsy, aż do dziś.

Wiele osób mówi, że nie wierzy w koniec świata, bo końców miało być już wiele, jednak powyższy fakt wskazuje jednoznacznie, że żaden z dotychczasowych końców świata nie mógł mieć miejsca, bo podstawowe warunki niezbędne do jego rozpoczęcia jeszcze nigdy w historii świata, nie były ( i jak na razie nadal nie są ) spełnione. Oznacza to, że jeżeli ktoś wierzył w jakiś wcześniejszy koniec świata, to sam sobie jest winien, że się "rozczarował", bo nie było do tego żadnych merytorycznych podstaw i mogło to wynikać jedynie z braku wiedzy lub ulegnięciu atmosferze sensacji.

3. Po trzecie: wszystkie wyżej wymienione procesy zachodzą właśnie dziś i robią to równolegle względem siebie ( a przecież nie musiało by tak być ), a ponad to nie ma ŻADNEGO PROCESU ZWIĄZANEGO Z APOKALIPSĄ, KTÓRY NIE BYŁ BY W TRAKCIE REALIZACJI LUB BYŁ BY NIEMOŻLIWY DO WYPEŁNIENIA W OBECNEJ SYTUACJI NA ŚWIECIE.

Wskazuje to: z jednej strony na wyjątkowość mającej miejsce sytuacji, a z drugiej, na wyjątkowość obecnych czasów i niezależnie od światopoglądu i tego jaki ktoś ma stosunek do Biblii, sytuacja ta jest faktem, a każdy może sprawdzić to samodzielnie.


za: onet.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz