sobota, 12 grudnia 2009

Prodromy, prodromy....


WIELKIE KŁAMSTWA - CZYLI PRZYGOTOWANIA DO WIELKIEGO ZWIEDZENIA LUDZKOŚCI I WPROWADZENIA RZĄDU ŚWIATOWEGO

1. kryzys gospodarczy - prawdopodobnie sztucznie wywołany, aby posłużyć za argument do przyśpieszenia prac na Rządem Światowym czyli opisanej w apokalipsie "bestii" ( patrz ostatni szczyt G-20 czy encyklika Papieża z sierpnia tego roku - więcej na dole pod kreską).

2. pandemia grypy - w najlepszym razie wywołana żeby zarobić sporą kasę, w najgorszym tak jak wyżej posłuży jako argument za Rządem światowym. W jeszcze gorszym do wywołania prawdziwej pandemii i wprowadzenia całkowitej kontroli i szybkim wprowadzeniem nowej globalnej władzy.

3. terroryzm - umożliwia zbijanie kasy na ropie i przemyśle zbrojeniowym oraz zastraszenie ludności świata w efekcie czego godzi się ona na coraz większą kontrole nad sobą ( uprawnienia służb, chipy w dowodach, odciski palców, zdjęcia biometryczne twarzy umożliwiające rozpoznanie osoby, bez udziału żywego operatora kamery ). Są to warunki, które w przyszłości umożliwią globalnej władzy, wprowadzenie "wielkiego ucisku" połączonego z powszechnym chipowaniem ( "znak bestii" )

Dodatkowo w przypadku spektakularnych zamachów może również posłużyć do utworzenia globalnej władzy.

4. Wpływ człowieka na ocieplenie klimatu - ma na celu nazbijanie kasy oraz zjednoczenie ludzkości we wspólnym celu, co utoruje drogę do utworzenia rządu światowego. Pierwszym etapem będzie pierwszy w dziejach świata globalny podatek.

Ponieważ propagowane działania nie przyniosą oczekiwanych skutków, katastrofy naturalne staną się coraz częstsze i silniejsze ( co także jest jednym z warunków czasów ostatecznych ), co jeszcze bardziej zwiększy presje zmanipulowanego świata na wspólną walkę z CO2 i zjednoczenie pod wspólnym kierownictwem.

Wszystkie wyżej wymienione łączy to, że co do wszystkich istniały od samego początku poważne wątpliwości, wszystkie były oficjalnie propagowane w mediach oraz przez najważniejszych światowych polityków, wszystkie były traktowane jako oczywisty fakt i we wszystkich czterech przypadkach, przeciwników wszystkich z nich nazywano wyznawcami teorii spiskowych ...


Wiele wskazuje na to że żyjemy w czasach ostatecznych, a przytoczone przykłady kłamstw pokazują że nie są one przypadkiem i składają się na większą całość. Pokazują również, że w obecnych czasach, dysponując odpowiednio dużym kapitałem i mediami można dowolnie oddziaływać na społeczeństwa: czy to w sferze politycznej, społecznej, zdrowotne, finansowej czy światopoglądowej.

Jeśli przeanalizujemy główne warunki potrzebne do rozpoczęcia biblijnej apokalipsy, to w normalnych warunkach do ich wypełnienia, potrzeba max 15-20 lat ( chyba że nastąpiło by przyspieszenie tworzenia się Rządu Światowego np w wyniku pandemii wirusa, kolejnej fali kryzysu czy znaczącej eskalacji napięcia na bliskim wschodzie - np użycie pierwszy raz od 60 lat broni jądrowej ), przy czym jeszcze nigdy w historii od czasu spisania apokalipsy ŻADEN z nich nie spełniał się z taką siłą i mocą, WSZYSTKIE realizują się obecnie równolegle względem siebie.
____________

Benedykt XVI w sierpniu tego roku wydał encyklikę "CARITAS IN VERITATE" w której mówi o potrzebie utworzenia globalnego kierownictwa gospodarczego i politycznego.

W rozdziale piątym, w punkcie 67 czytamy: "Wobec niepowstrzymanego wzrostu wzajemnej światowej zależności odczuwa się mocno, w świetle recesji również posiadającej wymiar światowy, pilną potrzebę reformy zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i międzynarodowej struktury ekonomicznej i finansowej... (...) Wydaje się to konieczne właśnie w świetle porządku politycznego, prawnego i ekonomicznego, który zwiększy i ukierunkuje współpracę międzynarodową na solidarny rozwój wszystkich narodów. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej - nakreślonej już przez mojego Poprzednika, błogosławionego Jana XXIII - dla zarządzania ekonomią światową; dla uzdrowienia gospodarek dotkniętych kryzysem; dla zapobieżenia pogłębieniu się kryzysu i wynikającego stąd zachwiania równowagi; dla przeprowadzenia właściwego, pełnego rozbrojenia oraz zagwarantowania bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju, dla zapewnienia ochrony środowiska i regulowania ruchów migracyjnych...(...) Ponadto taka władza powinna być uznana przez wszystkich, skuteczna, by każdemu zagwarantować bezpieczeństwo, zachowanie sprawiedliwości i przestrzeganie prawa. Oczywiście, powinna się ona cieszyć uprawnieniami, by strony przestrzegały jej decyzji, a także podjętych i uzgodnionych środków na różnych forach międzynarodowych...(...) Integralny rozwój narodów i współpraca międzynarodowa wymagają, aby ustanowiono wyższy stopień porządku międzynarodowego o charakterze pomocniczości dla zarządzania globalizacją i żeby wreszcie zaprowadzono porządek społeczny zgodny z porządkiem moralnym..."

2 komentarze:

  1. nie wiem jaki ty masz stosunek do tego artykułu, brakuje twojej wypowiedzi.
    ale ostatnio oglądałam film "zeitgeist", który mówi mniej więcej o tym samym, tylko nie opiera się na przekazie biblijnym.

    OdpowiedzUsuń
  2. Wiem, że brakuje mojego komentarza. To chyba była moja celowa manipulacja, aby pobudzić dyskusję. I jak widzę udała się, bo to jest pierwszy komentarz w historii tego blogu.
    Zeitgeist porusza te kwestie, ale wydaje się być już lekko nieaktualny. Może ktoś stworzy nowszą wersję. Z pierwszą częścią tego filmu dot. religii w zupełności się nie zgadzam. Kilka prawdziwych historii i faktów wyjętych z kontekstu przedstawionych by ośmieszyć religię. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń